Conformez N; G:270-77 art. 70, sarpanta cladirilor civile este permisa la Constructii de gradul I si II rezistenta la foc. S-au realizat urmatoarele spatii cu suprafata Utila su = 215mp locuinta are acces direct DIN Strada, pentru masinile de Interventie, in cazul unui incendiu. Constructia proiectata se incadreaza in gradul I rezistenta la foc, avand Plansee DIN Beton Armat Monolit si ziduri portante DIN caramida. -la salle de séjour, dortoirs-pardoseala DIN parchet lamellaire si zugraveli superioare se vor ignifuga elementele lemnoase ALE sarpantei, Cu solutie DIASIL, A + B. Invelitoarea este DIN tabla Tip LINDAB, asezata PE o sarpanta de lemn. -Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in Constructii. Constructia nu se clasifica DIN Punct de incendiu al categoriei périolului de la conformité P118 art.

3.2. Conformez normelor P. S. I pentru locuinta nu sunt necesare instalatiile speciale pentru Stins incendiu. Un éventuel incendiu poate fi Stins DIN reteaua stradala prin intermediul hidrantilor de incendiu extériori existenti, cu ajutorul unitatii de Pompieri a localitatii. Constructia proiectata se afla PE Soseaua Alexandria, Zona Brigadiru la CCA 7 km de Centrul Capitalei. accesul carosabil se face direct DIN Strada, avand iesire la DN1. Suprafata terenului este de 530mp. Cantitatea deseurilor este de CCA 1, 5kg/Zi.

Acestea vor fi agents temporaires depozitate in pubele DIN tabla zincata. Beneficiarul va asigura prin contact cu unitatea locala de deservire-gospodarire-comunala, preluarea si Transportul deseurilor cu Mijloace auto, la depozitul centralizat al orasului. -Normativele P118/1983 reglementari privind Protectia impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor. -Casa scarii-Trepte apaiser cu gresie, balustrade DIN inox si zugraveli superioare accesul in locuinta se face de PE MICI terase cu 3 Trepte, astfel INCAT C. T. A = 0.50 MP, direct spre Living, avand adjacent vestibulului Baia de serviciu si bucataria. Livingul va fi Zona cea mai mare a casei si va contine si SCARA spre mansarda. -la parter: salon, bucatarie, loc de luat Masa, Grup sanitare, holuri si intrari constructia proiectata are regim de inaltime parter si mansarda, Cu suprafata construita: SC = 166, 6MP si suprafata Utila su = 215mp DIN Care:p Arter = 112.6 MP, etaj = 165 MP.

-la holuri, intrari: pardoseala DIN gresie Ceramica portelanata si zugraveli superioare memoriu tehnic pentru obtinerea autorizatiei de constructie sistemul constructive la parter este maçonnerie portanta de 30 cm DIN caramida cu samburi DIN Beton Armat iar la etaj compartimentarea este facuta DIN panouri multistrat,, iar mansarda se realizeaza in structura acoperisului. . Constructia proiectata, avand functia de locuinta, se Inscrie armonios in Arhitectura spécifications zonei. -Norme de Protectia Muncii me-pe119/1982 pentru executarea si Exploatarea corecta a instalatiilor electrice. -Normele Republicane de Protectia Muncii, élaborée in anul 1975, completate si modificate cu ordinal comun al Ministerului Muncii Nr. 110/1977 privind calitatea in Constructii. -Normele in vigoare pentru Paza contra incendiilor. Terenul al carui proprietar este Domnul haliu Nicolae este in suprafata de 530mp si se afla in intravilanul comunei Bragadiru. este plan si Liber de Constructii si asainissemént PE Strada alexandriei si respectif DN1.